RESİM 1 RESİM 2 RESİM 3

Göğüs üst kısmına cilt altı yerleştirilen bir ucu ana toplar damar diğer ucu cilt altında olan ve buradan ilaç uygulamalarına imkan veren suni damardır.  Resim 1 de cilt altına yerleştirilmiş port görülmektedir. Lokal anestezi altında takılmaktadır ve takıldıktan sonra herhangi bir komplikasyon gözlenmezse ağrıya yol açmaz. Hasta günlük normal hayatına devam eder.

Resim 2; pompa denilen ve hastanın hastaneye yatmadan tedavilerini ayaktan almasına imkan veren ilaç koyulan malezeme görülmektedir. Verilecek olan ilaç bu pompaya koyularak isteneilen sürede, porttan kana verilmektedir.

Kanser hastalarında kemoterapi uygulamalarında damar yolu bulması zor olabilir. Port kateter takıldığı zaman ise her seferinde damar yolu aranmasına gerek kalmadan suni damara ilaç verilir.

Ayrıca en önemli takılma nedeni uzun süre verilmesi gereken serumların (örnek: 48 saat boyunca verilecek ilaçlar gibi) hastanın hastaneye yatmadan port kateter (suni damar) ve buna bağlanan küçük bir pompa (infuzör) aracılığı ile verilebilmesidir. Aksi takdirde bu tedavilerin verilebilmesi için her seferinde hastanın hastaneye yatırılması gerekir. Oysa ülkemiz koşullarında boş yatağın gerekli olduğu zamanda olamaması, tedavinin gecikmesine; yada uygun zamanda yatsa bile her seferinde hastane ortamında geçirilen bir tedavi sürecine yol açacağından ideal olmayacaktır.

Port kateter takılması riski varmıdır?

Takılırken en önemli risk suni damarın ucunun akciğere zarar vererek akciğerde sönme yapabilmesidir. Bu sönme su altı tüpü denilen bir vakum sistemi ile birkaç günde tedavi edilebilir. Ancak tecrübeli bir hekim tarafından port kateter takılmasında akciğer zedelenmesi oldukça nadirdir.Bir diğer risk ise enfeksiyon olup gerekli temizlik ve bakımla nadir görülür

Port kateter bakımı nasıl yapılır?

Port kateter ilk takılması ve pansumanı sonrasında ayrıca sürekli bir pansumana gerek yoktur. Zaten cilt dışında var olan bir sistem değildir. Dolayısı ile pansumana ihtiyaç olmaz. Sadece port içerisindeki kanın pıhtılaşıp portu tıkamaması için periodik olarak kan sulandırıcı ilaç ile yıkanması yeterlidir.

Port kateter ne kadar kalabilir?

Eğer port ile ilgili bir sorun yok ise yıllar boyu kalmasında sakınca yoktur.

Herkesin taktırması gerekirmi?

Eğer damar yolu bulunamıyorsa mutlaka, uzun süreli ( örnek: 48 saatlik tedavi) tedavi alması gerekiyorsa bu tedaviyi hastaneye yatmadan alabilmesi için port kateter takılması uygun olur.

Resim 3; porta serum takılmış hali görülmektedir. Üzeri pansumanla örtülür ve  tedavi bitiminde  bu serum çıkarılır(örneğin 48 saat sonra). Hasta Resim 1 deki haline dönerek normal hayatına devam eder.

Port kateter avantajları nelerdir?