Meme, mide, akciğer, yumurtalık (kadın), kemik tümörleri, kalın barsak kanserleri gibi pek çok kanserde ameliyat sonrasında tümör tümüyle çıkarıldıktan sonra hastalığın tekrar etme olasılığını azaltmak için uygulanan kemoterapidir. Gözle görülmeyen, filmlerde çıkmayan kanser hücrelerinin yok edilmesi için verilir.