Ca testleri (Ca 19.9, Ca 125, Ca15.3, Ca72.4) kanser tanısı almış kişide takipte kullanılan kan testleridir. Bu testlerden bazıları özellikle bazı kanserlerde yüksek çıkabilir. Her kanserde yükselmesi şart değildir.

Kanser tanısı aldım, ca testlerim normal çıktı, ne anlam ifade eder?

Kanser tanısı almış hastalarda bu testler yüksek olmayabilir. Yani kanda Ca testleri her kanserde değil, sadece bazı kanserlerde ve kanser tanısı almış hastaların takibinde kullanılırlar.

Bir hastalığım yok ama Ca testlerime bakıldı, yüksek çıktı; ne yapmalıyım?

Hiçbir hastalığı bulunmayan bireylerde Ca testlerinin, kanser taramasında yeri yoktur. Normal insanda da yüksek çıkabilir. Bu yükseklik bazen o kişide olan kanser dışı hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir.

Buna rağmen sağlıklı bir bireyde Ca testi bakılmış ve yüksek çıkmış ise; genel dahili muayene, varsa şikayete göre ek tetkik yapılması (örneğin birkaç aydır başlayan kabızlık şikayeti varsa kolonoskopi-yani makattan barsakların ışıklı boru ile incelenmesi), ailede genetik olabilecek bir kanser türünün olup olmadığının bilinmesi gerekirse buna yönelik değerlendirme yapılması önerilir.